Ett samarbete
mellan stadsnäten i väst

22 stadsnätssägare med nät i 33 kommuner.
Ett aktivt nätverk som främjar bredbandsutveckling och
samverkar i allt från drift, juridik till framtidssäkring.

En sammankopplad och stark region

Västlänk verkar för nyttan med kommunalt ägda stadsnät som är öppna. Stadsnäten ska ges de rätta förutsättningarna för en god och effektiv verksamhet.

Aktiv dialog och erfarenhetsutbyte

Kärnan i Västlänk är samverkan. Istället för att uppfinna hjulet gång på gång drar vi nytta av varandras erfarenhet i alla frågor som berör våra stadsnät.

Framtid och driftsäkerhet

Västlänk har stort fokus på de ökade kraven när det gäller IT-säkerhet och robusta nät och är väl insatta i frågor gällande hållbarhet och miljö.

Ryggraden i all kommunikation med fastigheten är via fiber.

TIMMY SUNDVALL, DRIFTANSVARIG, KONGAHÄLLA CENTER

Pålitliga fiberlösningar är viktigt.

MÖT NÅGRA FÖRETAGARE

Västlänk är viktig som ett väl utvecklat nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte. Genom inspirerande och utvecklande föreläsningar får man även en aktiv omvärldsbevakning.

MIKAEL SVENSSON MENLI, AFFÄRSOMRÅDESCHEF STADSNÄT, UDDEVALLA ENERGI