Västlänk - ett samarbete mellan stadsnäten i Västsverige

 

Västlänk är en förening bestående av 18 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité.

Nyheter

Netwest anställer Martin Gedda som VD (2015-11-13)

Det nystartade regionala marknadsbolaget Netwest har anställt Martin Gedda som VD.

 

Det nya regionala marknadsbolaget Newest är nu registrerat hos Bolagsverket (2015-10-05)

Det nystartade regionala marknadsbolaget Netwest Sweden AB har nu blivit formellt registrerat hos Bolagsverket.

 

Uddevalla Energi ny föreningsmedlem i Västlänk (2013-01-25)

Västlänk får ytterligare en medlem i Uddevalla Energi och täcker nu totalt 29 kommuner i Västsverige.

 

 

Nyhetsarkivet