Västlänk - ett samarbete mellan stadsnäten i Västsverige

 

Västlänk är en förening bestående av 18 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité.

Nyheter

Uddevalla Energi ny föreningsmedlem i Västlänk (2013-01-25)

Västlänk får ytterligare en medlem i Uddevalla Energi och täcker nu totalt 29 kommuner i Västsverige.

 

Varberg Energi går med som medlem i Västlänk (2012-08-27)

Västlänksamarbetet blir större och sträcker sig nu även utanför Västra Götalands gränser.

 

Mariestad Töreboda Energi ny medlem i Västlänk

Västlänk har fått en ny medlem genom Mariestad Töreboda Energi

 

 

Nyhetsarkivet